TNO Energietransitie

Ontwikkeling van thematische roadmaps.

Ontwikkeling en vormgeving van een reeks gedetailleerde infographics om de onderzoeksrichtingen van TNO voor de komende vijf jaar op het gebied van windenergie en energietransitie te presenteren. Deze werden toegepast voor breed opgezette communicatie voor alle doelgroepen, inclusief sociale media.