Stichting Alzheimer heeft PI&Q gevraagd een project vorm te geven en uit te rollen. Wij hebben een illustrator geselecteerd die bij deze opdrachtgever past en het gehele project begeleid.