De communicatie van Stichting voor Personeelsdiensten (StiPP) is transparant, tijdig en
relevant.

Even voorstellen
StiPP voorziet in een aanvullende pensioenvoorziening voor uitzendkrachten en gedetacheerden en geeft op zorgvuldige en efficiënte wijze uitvoering aan de door sociale partners afgesloten pensioenovereenkomst. Werkgever en deelnemers kunnen er op vertrouwen dat StiPP de juiste pensioenpremie toerekent en toekent.

De klik
Met veel plezier werkt PI&Q voor Stipp Pensioenfonds
Wat we voor hen o.a. doen:
– Ontwikkelen van jaarverslagen, re-design logo, formulieren, brochures.

Case

Vraag: Restyle van het huidige logo.
Doelgroep: De branche voor uitzendkrachten en gedetacheerden.
Tone of voice: Transparant, tijdig en relevant.

Wat is er ontwikkeld?

In dialoog met onze opdrachtgever PGGM werden de merkarchitectuur en de visuele identiteit grondig herzien. Alles gestoeld op de merkwaarden, positionering en visie van het pensioenfonds. Het nieuwe beeldmerk visualiseert het groeipad van de flexwerker. De vrije, ruimtelijke uitlijning sluit aan op de sector waarin StiPP opereert—die is dynamisch.

  • Het beeldmerk heeft een zichtbare relatie met de punt op de i uit het woordmerk.

  • De progressie in de diameter van de stippen is gebaseerd op de Gulden Snede (in het beeldmerk zijn de verhoudingen 1 : 3 : 4 : 5 toegepast)

  • De stippen worden—ook als vormelement in de lay-out—steeds uitgelijnd op hun middelpunt

  • De ligatuur ti versterkt het eigen karakter van het woordmerk

  • De subtiele, nét voelbare hoekafronding aan de (display)letters in het woordwerk matchen met de afgeronde hoeken in de iconen-set plus de (beeld)kaders in de communicatiemiddelen

  • Woord- en beeldmerk vormen samen een harmonisch & compact geheel

Resultaat

In de communicatie is digitaal het voorkeurskanaal. StiPP stelt zich altijd flexibel op. Dit leidt tot openheid in communicatie, transparantie en een hoge mate van bereikbaarheid. Vertaald naar designprincipes: de typografie is dienstbaar aan de lezer, de heldere kleuren uit het palet worden altijd met voldoende contrast toegepast. De uitingen tonen maatschappelijke betrokkenheid door een realistisch, menselijk gezicht te laten zien. Dat zie je terug in de fotografie én de manier waarop StiPP inhoudelijk communiceert: zo laat StiPP zien dat ze tussen haar deelnemers staat.